ออฟชั่นเสริม

เพิ่มกำลังอัดคอนกรีต เพิ่มเหล็กตระแกรงวายเมท
w/m 20 × 20
เสริมทราย หินคลุก/ลูกรัง
210 KSC + 20 บาท / ตรม. 
240 KSC + 40 บาท / ตรม. 
280 KSC + 60 บาท / ตรม.  
300 KSC + 80 บาท / ตรม.  
320 KSC + 100 บาท / ตรม.

4 ม.ม. 20 บาท / ตรม.  
6 ม.ม. 60 บาท/ ตรม.  
9 ม.ม. 100 บาท/ ตรม.

5 ซ.ม. 50 บาท / ตรม.
10 ซ.ม. 100 บาท / ตรม.
15 ซ.ม. 150 บาท / ตรม.
เช็คราคาอีกรอบตามพื้นที่

กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการปรับพื้นที่และบดอัด คิดเพิ่ม 10,000 บาท/วัน เช่น รถแบคโฮเล็ก รถแทรกเตอร์ (D2 ) รถบดเล็ก (4 ตัน)

* ราคานี้รวมค่าแรงในการคุมเครื่องจักรแล้ว ไม่รวมการขนเศษวัสดุไปทิ้ง

ลูกค้าที่มีพื้นที่ 40 - 60 ตารางเมตร คิด 630 บาท / ตารางเมตร

ลูกค้าที่มีพื้นที่ 60 - 110 ตารางเมตร คิด 530 บาท / ตารางเมตร

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ยี่ห้อแบรนด์เนม เช่น ซีแพค, ทีพีไอ, นครหลวง คิดเพิ่มอีก 40 บาท / ตารางเมตร

ในพื้นที่ที่รถโม่คอนกรีต 10 ล้อเข้าไม่ถึงและต้องเปลี่ยนไปใช้รถโม่ 6 ล้อ คิดเพิ่ม 100 บาท / ตารางเมตร

กรณีจำเป็นต้องลำเลียงคอนกรีตโดยใช้รถเข็นคิดเพิ่ม 80 บาท / ตารางเมตร หรือใช้รถยิงปั๊มคอนกรีต คิด 15,000 บาท / ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 50 คิว

 

© 2015-2019 ud81.com All Rights Reserved.